Welkom op de persoonlijke website van Dirk Noordman.

Ik ben nagenoeg altijd aan het werk geweest in het MKB en niet bij grote organisaties. Binnen dit MKB heb ik me bovendien geleidelijk gespecialiseerd op de culturele sector en het management hiervan. Inmiddels houd ik me de helft van mijn tijd bezig met theorievorming, onderwijs, onderzoek en advisering over de professionalisering van organisaties in de kunst en cultuur. Het is me hier begonnen om het leggen van de link tussen theorie en praktijk. Bij de theorievorming laat ik me dan ook leiden door mijn ervaringen als interim-manager in de culturele sector en als coach voor het professionaliseringstraject van het VSB fonds.

De andere helft van mijn tijd besteed ik aan de relatie tussen cultuur en de citymarketing. Cultuur en economie zouden elkaar hier moeten ontmoeten maar daar komt nog niet veel van terecht. Om deze ontmoeting tot stand te kunnen brengen, heb ik een model ontwikkeld en ben ik actief met het Adviesbureau Cultuurtoerisme.


Bloemgracht 65, 1016 KG Amsterdam, 020-6277102, klik hier voor het e-mailadres